Naujienos

UAB „Virginijus ir KO“ – pagrindinė veikla yra antrinių žaliavų tvarkymas. Bendrovės administracija įsikūrusi Plungės mieste, gamybiniai padaliniai yra įsikūrę Klaipėdos r. Aukštkiemių km., Telšių m. ir Šiaulių raj., Kužių km.
Darbas su naujomis atliekų tvarkymo technologijomis, vis didesni projektai, intensyvėjanti konkurencija verčia Bendrovę ieškoti sprendimų didinti darbo efektyvumą ir tuo pačiu didinti  konkurencingumą rinkoje. Bendrovė priėmė sprendimą diegti kokybės vadybos sistemą pagal standarto ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) reikalavimus, ir darbuotojų saugos ir sveikatos pagal standarto BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) reikalavimus.
Įdiegtos ISO 9001 ir OHSAS bei gauti sertifikatai klientams suteiks daugiau pasitikėjimo Bendrovės teikiamų paslaugų kokybe ir sudarys galimybę didinti klientų ratą, leis pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, padidinti pajamų apyvartą, darbo našumą  ir sukurti darbuotojams saugesnę darbo aplinką.

Ženklas-300x150Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“