INFORMACIJA apie UAB „Virginijus ir Ko“ PVSVA

INFORMACIJA apie UAB „Virginijus ir Ko“ planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų atliekų tvarkymas Plento g. 2D, Kairių mstl. Šiaulių raj., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius UAB „Virginijus ir Ko“, įm.k. 171704584, J.Tumo-Vaižganto 94-9, LT-90160 Plungė. Tel./faks. +37044871783, el. paštas.: info@virginijusirko.lt
  2. Ataskaitos rengėjo duomenys Ineta Pačiauskaitė (Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma Nr. 292611, 2018-11-09 Licencija Nr. VVL-0604), Saulėtekio g. 8, Vilkyčiai, Šilutės r. Tel. 867218031, el.p.: gamta2010@gmail.com
  3. PŪV pavadinimas, vieta: Nepavojingų atliekų tvarkymas, Plento g. 2D, Kairių mstl. Šiaulių raj.
  4. Trumpas PŪV aprašymas: Nepavojingų (antrinių žaliavų, tekstilės, medienos ir kt.) atliekų tvarkymas, kuris apima atliekų surinkimą, laikymą, apdorojimą prieš tolimesnį naudojimą ir perdirbimą. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.
  5. Viešai Ataskaita eksponuojama:

1) PŪV organizatoriaus UAB „Virginijus ir Ko“ buveinėje (J.Tumo-Vaižganto 94-9, Plungė) ir interneto svetainėje www.virginijusirko.lt

2) Kairių seniūnijos patalpose (Plento g. 2, Kairių mstl., Šiaulių raj.)

Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-12-18 iki 2021-01-06 imtinai; 800 – 1200 ir 1300 – 1500 val.):

  1. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2021-01-06, 17 val. tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Zoom“ platformoje. Lietuvos Respublikos vyriausybei ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai taikant infekcijos COVID-19 prevencijos priemones ir dėl galimo ligos plitimo apribojus susirinkimų organizavimo laisvę, susirinkimas gali būti organizuojamas tik internetinės vaizdo transliacijos būdu. Tiesioginėje vaizdo transliacijoje, vyksiančios 2021-01-06, 17 val., aktyvi nuoroda bus atsiųsta visiems dalyviams, kurie iki susirinkimo pradžios užsiregistruos el. paštu.: karolis@virginijusirko.lt Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: 8-672-18031.
  2. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Virginijus ir Ko“, J.Tumo-Vaižganto 94-9, LT-90160 Plungė, registruotu laišku arba el. paštu karolis@virginijusirko.lt
  3. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, LT-76343 Šiaulių m. sav., tel.: (8 41) 59 6374, el. paštas: siauliai@nvsc.lt.

ATASKAITOS I D

ATASKAITOS II D

PROTOKOLAS – PRIEDAS