Antrinių žaliavų surinkimas ir tvarkymas

Iš įmonių, organizacijų, ūkininkų, prekybos centrų, parduotuvių, mokyklų, spaustuvių ir kitų juridinių asmenų surenkame antrines žaliavas ir pakuočių atliekas:

banglazavimo juosta

-Popierių/kartoną;
-Įvairius plastikus;
-Kombinuotą pakuotę;
-Medinę pakuotę;
-Stiklą
-Metalinę pakuotę;
Taip pat tvarkome įvairias gamybines atliekas.

Klientui pageidaujant galime antrinių žaliavų išvežimą organizuoti:

  • pagal suderintą grafiką;
  • pagal iškvietimą;
  • pagal atskirą susitarimą.

 

Antrinių žaliavų rūšiavimui ir surinkimui įmonėms pagal poreikį suteikime:

 

  • Preskonteinerius 20 m3 – 22 m3 (turintiems didesnius antrinių žaliavų kiekius)

Preskonteineris

 

  • Konteinerius 1,1 m3 – 2,5 m3 NUOTRAUKA – konteineris 1,1 arba 2,5

 

 

  • Konteinerius „namukus“ NUOTRAUKA – konteineris namukas

Namukas

 

  • GAK tipo konteinerius NUOTRAUKA – GAK tipo konteineris

Dėl antrinių žaliavų surinkimo paslaugos, pagal vietovę, kreipkitės į mūsų įmonės rūšiavimo padalinius. Antrinių žaliavų supirkimo kainos yra sutartinės ir priklauso nuo žaliavos kiekio, užterštumo, susidarymo vietos ir kitų aplinkybių.

 

Pagal Atliekų tvarkymo taisykles „Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo <<…>> Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose nurodyti perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data)“.

UAB „Virginijus ir Ko“ yra įregistruotas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre, todėl turi įstatymų nustatyta tvarka teisę surinkti, vežti, paruošti perdirbti, perdirbti arba perduoti perdirbėjams ar kitiems atliekų tvarkytojams didelį spektrą įvairių atliekų. Mūsų išrašyti atliekų priėmimo – perdavimo aktai ir/ar sąskaitos faktūros bus įrodymas, kad atliekas perdavėte teisėtam atliekų tvarkytojui.